Dobro došli u OŠ Centar - Privatna osnovna škola Centar

Blog

Škola u kojoj je dijete u centru pažnje

Holistički pristupamo osnovnoškolskom obrazovanju! 

Koristeći tijelo, um, emocije, misli i duh pripremamo učenike za život.

Privatna osnovna škola Centar Zagreb

Dobro došli u naš svijet

Svojim učenicima želimo omogućiti da postanu produktivni, odgovorni, etični, kreativni i suosjećajni članovi društva koji kritički promišljaju i spremni su preuzeti vodstvo.

Informatički centar

U školi za budućnost svaki će učenik aktivno koristiti tabletima, a informatička učionica opremljena je računalima. Interaktivnom nastavom informatički ćemo opismeniti djecu i pripremiti ih za zanimanja budućnosti.

Robotika privatna osnovna škola centar zagreb
Obogaćeni
kurikulum

Redovan osnovnoškolski kurikulum obogaćen je programima poput robotike, abacusa, satima tjelesne i zdravstvene kulture pod vodstvom kineziologa, dvama stranim jezicima, domaćinstvom i drugim zanimljivim sadržajima.

Saznajte više
Vrijednosti koje njegujemo

Nenasilje, poštovanje, tolerancija, obitelj, marljivost, radišnost, sloboda mišljenja, preuzimanje odgovornosti za vlastite postupke, odgoj temeljen na uvažavanju i prihvaćanju različitosti, integritetu i autentičnosti – to je naša vizija odgoja i obrazovanja u Osnovnoj školi Centar.

Interaktivna nastava

Vođeni činjenicom brzog zastarijevanja mnogih informacija, ali još i bržeg tehnološkog napretka, svoje učenike pripremamo za budućnost.

Stoga informatičko opismenjavanje provodimo tijekom čitavog osmogodišnjeg obrazovanja u kojem svaki učenik dio nastave prati putem iPad-a.

Robotikom, kao važnom sastavnicom obrazovanja u našoj školi, potičemo učenikovo logičko razmišljanje, ovladavanje problemskim situacijama, osjećaj za surađivanje i timski rad, prezentacijske vještine te ih učimo kako vlastite ideje pretvarati u projekte.

Zdrava prehrana

Uz četiri uravnotežena obroka dnevno usvajamo zdrave prehrambene navike kao i zdrav životni stil kod svakog djeteta, a pravilnom prehranom i tjelesnim aktivnostima potičemo osobni rast i razvoj.

Osnovna škola Centar
- po mjeri djeteta

Suvremena je neuroznanost potvrdila da djeca najbolje i najbrže uče te pamte na „duge staze“ onda kada uče čineći. Upravo smo stoga projektnu nastavu prihvatili kao osnovni model rada s učenicima.

Naši nastavni sati

Naš se rad temelji na uzajamnom poštovanju, povjerenju, komunikaciji i slobodi. Međusobno uvažavanje stvara toplo i sigurno okruženje u kojem je svakome omogućeno spoznati samoga sebe.

Nastavni proces u slikama

U školi po mjeri djeteta djelujemo na razvoj važnih životnih sposobnosti i vještina: samostalno mišljenje, donošenje odluka, rješavanje problema, govorne kompetencije i poduzetničke vještine.

Naši sjajni učitelji

Učitelj je mentor koji individualno pristupa svakom djetetu.
On priprema radnu okolinu, usmjerava i prati dijete prema njegovim mogućnostima i interesima, te mu daje povratnu informaciju o napretku.