Škola za budućnost sa srcem i dušom - Privatna osnovna škola Centar

Osnovna škola Centar -u osnivanju- u svom radu polazi od suvremenih neuroznanstvenih spoznaja pomoću kojih stvara povoljno okruženje i prave radne uvjete u kojima učenici sa zanimanjem uče te brzo i lako pamte. Učenikove razvojne potrebe, želje i interesi uključeni su u organizaciju dana i provedbu
nastave. Prihvaćanje, razumijevanje i pružanje podrške različitim osobnostima, karakterima i
karakteristikama temperamenta važno je kako bi se djeca osjećala sigurno, voljeno i motivirano za usvajanje novih znanja i stjecanje novih iskustava.

Programom emocionalnog opismenjavanja potičemo djecu da slobodno i bez straha izražavaju svoje osjećaje pri čemu i sami koristimo tehniku empatičkog reflektiranja. Autentičnim izražavanjem vlastitih osjećaja učimo kako da to čine i drugi. Djeci šaljemo poruku da ih vidimo, čujemo i razumijemo te im pomažemo da razviju empatiju, samosvijest, samopouzdanje, da staraju pozitivnu sliku o sebi, da steknu toleranciju na frustraciju, da na prihvatljiv način nauče kontrolirati emocije, asertivno se zauzimaju za sebe i da, u konačnici, razviju emocionalnu otpornost.

Redovan kurikulum obogaćen je dodatnim satima sporta u vlastitoj dvorani pod stručnim vodstvom trenera kineziologa. Nastavu matematike obogaćujemo abacusom, nastavu informatike robotikom, a kako bismo djecu pripremili za život izvan škole u nastavu uvodimo domaćinstvo i vrtlarstvo.

Osloboditi se straha od javnih nastupa i osnažiti prezentacijske vještine moguće je uz kurikulum pojačan dramskom radionicom s govorništvom. Želja nam je postići ravnotežu između prirodnih i društvenih predmeta, ali i duhovnu ravnotežu u djece. Stoga svakodnevno odvajamo 20ak minuta i za mindfulness.
Razredna učionica opremljena je opremom domaćih proizvođača (klupe, stolice, katedra) kao i pametnom pločom, a informatička učionica iMac-ovima.

Osnovna škola Centar škola je po mjeri djeteta – fleksibilna, moderna, inovativna, zanimljiva, životna, oslobođena od stresa, sigurna i uravnotežena.