Robotika i programiranje - Privatna osnovna škola Centar
2 sata rada ROBOTIKA & 2 sata PROGRAMIRANJE

Cilj i planirano postignuće

Koristeći Apple & LEGO iskustva u obrazovanju, njihovu tehnologiju i alate razvijati i jačati različite vještine kod djece.
Uz snagu motivacije kao jedne od najvažnijh pokretača rada i kreativnosti dobiti od djece pozitivan odnos prema zadacima, jačati njihovo zaključivanje, analitiku, logiku, shvaćanje problema i njihovo pozitivno rješavanje.
Programiranje i robotika omogućavaju djeci razvoj kreativnosti te jačanje pozitivnog odnosa prema zadatku i motivaciju u “borbi” s problemom kao dio “igre”.
Učenje uz pomoć igre koje im ne stvara pritisak i odbojnost, već izaziva želju za rješavanjem zadanog zadatka i zadovoljstvo radom.

Vještine koje se razvijaju:

 • logika
 • analitika
 • problemsko zaključivanjw
 • povezivanje stečenog znanja i korištenje na novim zadacima
 • timski rad
 • prezentacija
 • motivacija kod rješavanja zadataka 

Activities Involved

 • Samostalnost
 • Upornost
 • Motivacija
 • Individualni rad - planiranje, izvršavanje i završetak zadatka
 • Timski rad