Pravila privatnosti - Privatna osnovna škola Centar

Pravila privatnosti

Ova Politika privatnosti informira Vas o obradi Vaših osobnih podataka koje prikupljamo kada posjećujete naše internetske stranice. U prikupljanju i obradi tih podataka djelujemo kao voditelj obrade u smislu kako je isti definiran Općom uredbom o zaštiti podataka.

Opći podaci:

Za obradu osobnih podataka odgovorno je društvo

ŠARENI SVIJET ZNANJA d.o.o., Gundulićeva ulica 35, 10000 Zagreb, OIB: 65968297677.

Kontakt podaci putem kojih se mogu dobiti sve informacije u vezi obrade i korištenja osobnih podataka su:

• putem e-maila na: info@oscentar.hr
• ili  ako nas želite kontaktirati putem pošte možete to učiniti na adresu:
 

ŠARENI SVIJET ZNANJA d.o.o.

Gundulićeva ulica 35,
10000 Zagreb

Obrada osobnih podataka:

ŠARENI SVIJET ZNANJA d.o.o. (dalje u tekstu: ŠSZ) razumije da vam je Vaša privatnost bitna. Poštujemo Vašu privatnost i štitimo Vaše osobne podatke. To može uključivati svaku informaciju koja može dovesti do vas kao pojedinca. ŠSZ obrađuje Vaše osobne podatke koje ste nam povjerili prilikom prijavnice, putem kontakt forme, putem prijave na newsletter na našoj internetskoj stranici www.oscentar.hr,  ili postavljanjem upita na neki od predviđenih kontakt kanala.

Newsletter
 Osobni podaci koji se prikupljaju putem prijave na newsletter su:
• E-mail adresa
• Ime prezime
 

Gore navedeni osobni podaci koriste se isključivo za dostavu newslettera na e-mail adresu upisanu u prijavi od strane korisnika i ne koriste se za druge svrhe.

 
Newsletter Vam možemo dostavljati ako ste se prijavili za dobivanje newslettera.
 

Prijavom na marketinški newsletter ŠSZ-a dajete dozvolu za korištenje i pohranu Vaših osobnih podataka u svrhu marketinške promidžbe sve dok ne povučete privolu, odnosno, odjavite se od primanja newslettera. Pravna osnova za obradu osobnih podataka je Vaša privola da Vas obavještavamo o našim uslugama. (Čl.6. st.1 t. a) Opće uredbe o zaštiti podataka).

Marketinški newsletter Vam možemo dostavljati u svrhu izravne promidžbu i prodaje naših usluga sukladno odredbama Zakona o elektroničkim komunikacijama. U tom slučaju pravna osnova za obradu Vaših osobnih podataka je legitimni interes (Čl.6. st.1 t.f) Opće uredbe o zaštiti podataka) ŠSZ za unaprjeđenjem prodaje.
Neovisno o razlogu primanja možete se odjaviti od marketinškog newslettera bez da navodite razlog i to klikom na link u svakom newsletteru koji zaprimite. Alternativno, odjavu s newslettera možete izvršiti i tako da nam se obratite e-mailom na: info@oscentar.hr ili putem pošte na adresu: ŠARENI SVIJET ZNANJA d.o.o., Gundulićeva ulica 35, 10000 Zagreb.

Po odjavi Vaše podatke više nećemo upotrebljavati svrhe marketinga i više nećete primati ŠSZ newsletter.

Kontakt forme
Kako bi saznali više o našim uslugama možete nas kontaktirati kroz dostupne forme na našim internetskim stranicama. U tom slučaju također ćemo prikupljati Vaše osobne podatka kao što su:
• Ime i prezime
• E-mail
• Telefon
 

Pravna osnova za obradu osobnih podataka je naš legitimni interes (Čl.6. st.1 t. f) Opće uredbe o zaštiti podataka) da odgovorimo na Vaše upite i pružimo Vam potrebne informacije o našim uslugama.

Možemo Vas kontaktirati više puta e-mailom ili telefonom nakon zaprimanja Vašeg upita kako bi osigurali da ste dobili informacije koje su vam potrebne, odnosno, da ste zadovoljni dobivenim odgovorom.
Vaše osobne podatke koje smo zaprimili putem postavljenog upita na našim internetskim stranicama ćemo čuvati za vrijeme dok
međusobno komuniciramo u svezi pružanja odgovora, odnosno, pružanja informacija o našim uslugama. Po proteku 60 mjeseci od zadnje komunikacije izbrisati ćemo sve Vaše osobne podatke. Navedeno ne utječe na Vaše pravo da u bilo kojem trenutku ranije zatražite da obrišemo Vaše osobne podatke iz naših evidencija.

Društvene mreže

OŠ Centar koristi Facebook i Instagram usluge za potrebe odnosa s korisnicima uz pomoć funkcionalne stranice/profila bez uvida u anonimne statističke podatke koji se tiču korisnika koji posjećuju našu Facebook stranicu i Instagram profil.

Pravna osnova za obradu podataka je naš legitimni interes (Čl.6. st.1 t. f) Opće uredbe o zaštiti podataka) da odgovorimo na Vaše upite i pružimo Vam potrebne informacije o našim uslugama.

Svrha, način obrade i čuvanje osobnih podataka:

Svi osobni podaci koriste se isključivo u svrhe za koje su prikupljeni i za koje postoji valjana pravna osnova te se neće se ni na koji način učiniti dostupnima trećim osobama, osim u zakonom propisanu svrhu.

Iznimno od navedenog, kada je to potrebno za pružanje pojedine usluge podaci se mogu učiniti dostupnim našim dobavljačima koji tada djeluju kao izvršitelji obrade. U svakom takvom slučaju ŠSZ  će osigurati odgovarajuću zaštitu Vaših osobnih podataka kroz sklapanje ugovora o obradi podataka sa spomenutim tvrtkama i osobama.

Po prestanku svrhe u koju su podaci prikupljeni ili istekom razdoblja na koji je dana privola ili prestankom ugovornog odnosa ili  najkasnije po isteku svih zakonskih obveza povezanih s čuvanjem osobnih podataka, obrisati ćemo ili anonimizirati prikupljene osobne podatke.

Automatizirano pojedinačno donošenje odluka i slanje podataka izvan EU:

Imate pravo da se na vas ne odnosi odluka koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući izradu profila, koja proizvodi pravne učinke na vas odnose ili na sličan način na vas značajno utječu.

Na internetskim stranicama u našem vlasništvu kao niti u uslugama koje pružamo trenutno ne koristimo automatizirano pojedinačno donošenje odluka.

Za potrebe slanja newslettera i organizaciju marketinških aktivnosti koristimo program MailChimp, Google mail pri čemu Vaše e-mail adrese mogu biti dostupne izvan EU, odnosno, u Sjedinjene Američke Države. Sigurnost Vaših osobnih podataka osigurana je i u tom slučaju primjenom odgovarajućih pravnih (Standardne ugovorne klauzule) te organizacijskih i tehničkih mjera.

Izuzev navedenog, Vaše osobne podatke ne dostavljamo izvan Europske unije, odnosno, u zemlje koje se sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka smatraju „trećim zemljama“.

Korištenje programa Google Analytics:

ŠSZ koristit će program Google Analytics za statističko mjerenje posjećenosti web-stranice, praćenje aktivnosti posjetitelja, praćenje učinkovitosti web-stranice, marketinško usmjeravanje samo ako mu posjetitelj web-stranice dopusti korištenje kolačića klikom na „Prihvaća sve kolačiće”. Vremensko ograničenje ne odnosi se na anonimne agregirane statističke podatke koji se čuvaju na neograničeno razdoblje. Google Analytics ne pohranjuje osobne podatke korisnika, već samo mjeri posjećenost i ponašanje posjetitelja na temelju statističkog mjerenja te ŠSZ ne može identificirati aktivnost pojedine osobe koristeći Google Analytics te pritom ne prosljeđuje osobne podatke korisnika u Google Analytics.

Korištenje kolačića:

Kada posjećujete naše internetske stranice kako bi saznali više o nama i našim uslugama, odnosno, pregledali informacije koje stavljamo na stranice, koristimo kolačiće s ciljem da osiguramo optimalno funkcioniranje stranica, prikupimo korisne informacije o posjetiteljima koje će nam omogućiti da dalje unaprijedimo svoje usluge kao i radi toga da općenito unaprijedimo korisničko iskustvo.
Obratite pažnju da će blokiranje svih kolačića negativno utjecati na upotrebljivost većine internetskih stranica. 

Dakle, ako blokirate sve kolačiće, možda nećete moći koristiti sve funkcionalnosti na ovoj stranici.

Kolačići mogu na vaš preglednik biti instalirani od strane ŠSZ-a ili od treće strane, primjerice oglašivača.

Za više informacija o načinu i svrhama korištenja kolačića predlažemo da pogledate našu Politiku korištenja kolačića.

Vaša prava glede osobnih podataka:

U svako doba imate sljedeća prava:

• pravo zatražiti nas informaciju koje Vaše osobne podatke obrađujemo (uključivo i dobiti presliku tih podataka) kao i da ih ispravimo ako su navedeni podaci netočni.
• povući privolu u bilo kojem trenutku ako Vaše osobne podatke obrađujemo temeljem privole kao pravne osnove za obradu. Napominjemo da povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade podataka obrađenih na temelju privole prije nego što je ista povučena.
• pravo na pravo na prijenos podataka drugom voditelju obrade podataka kada je to tehnički izvedivo;
• pravo zatražiti da zastanemo s korištenjem Vaših osobnih podataka na određeno vrijeme ako smatrate da ih ne obrađujemo u skladu s zakonom.
• pravo zatražiti od nas da vaše osobne podatke izbrišemo u slučajevima kada ih obrađujemo temeljem vaše privole ili s osnove legitimnog interesa kao pravne osnove za obradu ili nekom drugom slučaju predviđenom propisom.

• pravo na podnošenja prigovora u vezi obrade osobnih podataka.

Ako želite ostvariti neko od navedenih prava, možete nas kontaktirati na gore navedene podatke za kontakt.

U slučaju da se nekim od navedenih prava koristite nerazmjerno često i s očitom namjerom zlouporabe ŠSZ pridržava pravo naplatiti Vam razumnu naknadu za postupanje po zahtjevu ili odbiti Vaš zahtjev.

Pravo na prigovor Agenciji za zaštitu osobnih podataka:

Ako imate prigovor glede načina na koji koristimo Vaše podatke, predlažemo da prvo kontaktirate nas kako bi otklonili problem no možete kontaktirati Agenciju za zaštitu osobnih podataka na e-mail adresu: azop@azop.hr ili putem pošte na adresu:

 
Agencija za zaštitu osobnih podataka
Selska cesta 136
HR –  10000 ZAGREB

Redovito pregledavamo i kada je prikladno, kako se naše usluge i korištenje osobnih podataka razvijaju, povremeno ažuriramo ovu Politiku. U slučaju da želimo koristiti Vaše osobne podatke na način koji ranije nismo identificirali, kontaktirat ćemo Vas kako bismo vam pružili informacije i ako je potrebno, zatražili Vaš pristanak. Savjetujemo Vam da redovito posjećujete ovu Politiku kako bi ste mogli dobiti aktualne informacije o načinu na koji obrađujemo Vaše osobne podatke.

Datum posljednjeg ažuriranja ove Politike: 07.04.2022.